Akredytowane stanowiska technika sprawdzającego zapewniają dobrą karierę zawodową

Akredytowane stanowiska technika kontroli są podobne do zawodów technika farmacji. Podczas gdy ten drugi otrzymuje receptę, wyjmuje leki z półek i pakuje je, pierwszy sprawdza, czy wydana recepta jest poprawna. Sprawdzanie, etykietowanie i pakowanie stały się formalnymi procedurami, a akredytowany technik kontroli zostanie przeszkolony w tym zakresie w kontekście farmacji.

Szkolenie, aby zostać akredytowanym technikiem kontroli

Szkolenie techników odbywa się w ramach programów szkolenia zawodowego, a akredytowani technicy kontrolni posiadają certyfikaty NVQ 3 lub BTEC (w Wielkiej Brytanii). Technik dokonujący kontroli jest przeszkolony w zakresie sprawdzania, czy:

 • Lek lub produkt jest zgodny z receptą i jest aktualny
 • Jest montowany przy użyciu odpowiedniego sprzętu i procesów
 • Jest odpowiednio zapakowany i oznaczony
 • Prowadzone są odpowiednie zapisy
 • Zawsze przestrzegane są procedury dotyczące zdrowia, higieny i bezpieczeństwa

Aby wyposażyć technika w wymagane kompetencje, program szkolenia zawodowego będzie zazwyczaj:

 • Zacznij od wyjaśnienia kwestii prawnych i zawodowych związanych ze sprawdzaniem, pakowaniem i etykietowaniem leków aptecznych
 • Szkolenie technika w zakresie współpracy z innymi pracownikami apteki
 • Poproś technika o wykonanie typowych ćwiczeń sprawdzających
 • Zaangażuj końcowy projekt, aby sprawdzić 1000 elementów w szpitalu bez błędów
 • Przejdź do testu i oceny przez panel farmaceutów i techników
 • Wymagaj okresu próbnego, podczas którego obserwuje się jego wyniki

Pod koniec takiego kursu praktykant zdobyłby praktyczne umiejętności potrzebne do sprawdzenia wydawanych leków z receptą. Osoba ta zazwyczaj sprawdza tylko przedmioty wydane przez inną osobę, a nie samodzielnie. Recepta została również sprawdzona i zatwierdzona przez farmaceutę pod kątem jej poprawności i dokładności.

Samokontrola przeprowadzana przez osoby niebędące farmaceutami (np. Akredytowanego technika kontroli) jest również uznawana za dopuszczalną, gdy technik uzyska wystarczające doświadczenie potwierdzone przez kierownika przychodni. Aby kontynuować karierę kontrolera, technicy muszą być poddawani ponownej ocenie co dwa lata.

Rola akredytowanych techników kontrolnych

Rola, jaką należy przypisać akredytowanym technikom kontroli, była przedmiotem pewnej debaty. Apteki rozważały powierzenie im większej odpowiedzialności, aby poradzić sobie z poważnym niedoborem farmaceutów.

Niektóre grupy sprzeciwiły się temu posunięciu, twierdząc, że nie można powierzać technikom obowiązków wymagających wiedzy zawodowej. Postrzegają ten ruch jako próbę obniżenia kosztów, zastępując drogich farmaceutów tańszymi technikami.

Jak widzieliśmy powyżej, akredytowani technicy kontrolni muszą przejść rygorystyczny program szkolenia i oceny, zanim będą mogli sprawdzić.

Akredytowani technicy kontroli pełnią pracochłonną funkcję, która wymaga również specjalistycznych umiejętności zawodowych. W ten sposób odciążają farmaceutę i skupiają się na ważniejszych zadaniach, jak sprawdzanie wszystkich recept i innych zadaniach wymagających wyższego poziomu wiedzy zawodowej.

Bez wsparcia techników farmaceutycznych i akredytowanych techników kontrolnych farmaceuta będzie przeciążony w każdej ruchliwej przychodni i nie będzie w stanie zapewnić wystarczająco zadowalającego poziomu usług.

Z powyższego wynika w istocie znaczenie akredytowanych stanowisk technika kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.