Co powinieneś wiedzieć o rozmowie kwalifikacyjnej

Rozmowy kwalifikacyjne są zazwyczaj ostatnim etapem procesu rekrutacji, służącym do oceny najlepszych kandydatów. Rozmowy kwalifikacyjne są zwykle poprzedzone oceną dostarczonych CV, wyłonieniem niewielkiej liczby kandydatów, którzy wydają się najbardziej pożądani (shortlista).

Firma, która chce objąć jedno stanowisko, zazwyczaj przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kilkoma kandydatami – być może nawet z dziesięcioma, jeśli poziom aplikacji był wysoki. Chociaż rozmowy kwalifikacyjne są uważane za jedno z najbardziej przydatnych narzędzi oceny potencjalnych pracowników, wymagają również znacznych zasobów od pracodawcy i okazały się być notorycznie niewiarygodne w identyfikowaniu optymalnej osoby na dane stanowisko.

Można zastosować wiele rund rozmów kwalifikacyjnych, jeżeli jest wielu kandydatów lub praca jest szczególnie trudna lub pożądana; wcześniejsze rundy mogą obejmować mniej pracowników od pracodawców i zazwyczaj będą znacznie krótsze i mniej szczegółowe. Powszechną formą rozmowy wstępnej jest rozmowa telefoniczna, rozmowa o pracę prowadzona przez telefon. Jest to szczególnie częste, gdy kandydaci nie mieszkają w pobliżu pracodawcy i ma tę zaletę, że koszty są niskie dla obu stron.

Gdy wszyscy kandydaci odbyli rozmowę kwalifikacyjną, pracodawca zazwyczaj wybiera najbardziej pożądanego kandydata i rozpoczyna negocjacje oferty pracy.

Typowa rozmowa kwalifikacyjna to spotkanie jednego kandydata z jedną do trzech osób reprezentujących pracodawcę; potencjalny przełożony pracownika jest zwykle zaangażowany w proces rozmowy. Większy panel do rozmów kwalifikacyjnych często będzie miał wyspecjalizowanego pracownika działu zasobów ludzkich. Spotkanie może trwać nawet 15 minut; rozmowy kwalifikacyjne trwają zwykle mniej niż dwie godziny. Większość rozmowy kwalifikacyjnej stanowić będą osoby prowadzące rozmowę kwalifikacyjną, które będą zadawać kandydatom pytania dotyczące ich historii, osobowości, stylu pracy i innych istotnych czynników związanych z pracą. Kandydat będzie miał zwykle możliwość zadania pytań pod koniec rozmowy. Głównym celem jest ocena przydatności kandydata do pracy, chociaż kandydat będzie również oceniał kulturę korporacyjną i wymagania związane z oferowaną pracą.

Na stanowiskach o niższym wynagrodzeniu i niższych kwalifikacjach rozmowy kwalifikacyjne są znacznie prostsze niż na stanowiskach bardziej prestiżowych; rozmowa o pracę z prawnikiem będzie znacznie bardziej wymagająca niż rozmowa z kasjerem detalicznym.

Większość rozmów kwalifikacyjnych ma charakter formalny; im większa firma, tym bardziej formalny i zorganizowany będzie wywiad. Kandydaci na ogół ubierają się nieco lepiej niż oczekuje się, że będą nosić do pracy, przy czym garnitur jest odpowiedni na rozmowę kwalifikacyjną dla pracowników umysłowych, ale dżinsy są odpowiednie na rozmowę kwalifikacyjną jako hydraulik.

Ponadto niektóre zawody mają określone rodzaje rozmów kwalifikacyjnych; dla artystów wykonawców jest to przesłuchanie, w którym nacisk kładzie się na umiejętności wykonawcze kandydata.

Testy psychometryczne mogą być również wykorzystywane podczas rozmów kwalifikacyjnych.

W wielu krajach, w tym w większości Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Australazji, przepisy dotyczące równości zatrudnienia zabraniają dyskryminacji ze względu na kilka klas, takich jak rasa, płeć, wiek i stan cywilny. Zadawanie pytań o te obszary chronione podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest ogólnie uważane za dyskryminujące i stanowi nielegalną praktykę zatrudniania. Zadawanie pytań dotyczących tych obszarów, na przykład „Czy chcesz podróżować / przeprowadzać się?” (prawdopodobnie zależny od stanu cywilnego) lub „Kiedy ukończyłeś szkołę?” (wskazujący na wiek) jest zwykle nadal możliwy.

Istnieją pewne dane, które podają w wątpliwość wartość rozmów kwalifikacyjnych jako narzędzia selekcji pracowników. Tam, gdzie celem rozmowy kwalifikacyjnej jest pozorne wybranie kandydata, który dobrze sprawdzi się na danym stanowisku, inne metody selekcji zapewniają większą siłę predykcyjną i często niższe koszty. Ponadto, biorąc pod uwagę nieustrukturyzowane podejście większości rozmów kwalifikacyjnych, często nie mają one prawie żadnej użytecznej mocy predykcyjnej sukcesu pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.