CV pielęgniarskie powinno odzwierciedlać Twoje kwalifikacje, a także umiejętności osobiste.

Każdy pracodawca poszukuje określonego zestawu umiejętności i wiedzy od osób poszukujących pracy, które pasują do umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

Zasadniczo życiorys powinien zawierać Twoje imię i nazwisko, nazwę uczelni i stały adres, numery telefonów i adresy e-mail. Poza tym życiorys pielęgniarski powinien zawierać następujące informacje:

Jasno nakreślona kariera i cel pracy, który pokazuje pracodawcy poczucie kierunku.

Twoje CV powinno zawierać nazwiska wszystkich pracodawców i odpowiadające im stanowiska.

Podaj krótki opis pracodawcy, na przykład tego, co robi, jeśli nie jest dobrze znany.

Liczba pracowników, którymi zarządzasz (jeśli dotyczy)

Wspomnij o swojej edukacji, szkoleniach i licencjach, a także wyróżnieniach akademickich, stypendiach i zajęciach pozalekcyjnych.

Jako wyspecjalizowana profesjonalna pielęgniarka pokaż, jakim jesteś typem osoby i podaj jak najwięcej szczegółów na temat swoich umiejętności i doświadczenia.

Wspomnij o swoich kontaktach z innymi działami, agencjami zewnętrznymi i pracownikami służby zdrowia.

Podkreśl swoje obowiązki i obowiązki jako zarejestrowanej pielęgniarki, w tym planowanie, ocenę i ocenę opieki nad pacjentem, prowadzenie dokumentacji, rodzaj pracy lub oddziału oraz rutynowe zadania wykonywane itp.

Przedstaw narracyjne oświadczenie o swojej wartości, takie jak: doświadczenie z wszechstronnym wykształceniem, takim jak pediatria, onkologia, opieka długoterminowa i OIOM / izba przyjęć, znajomość przepisów dotyczących zdrowia w domu Medicare i standardów / wymogów JCAHO dotyczących zwrotu kosztów, zarejestrowana pielęgniarka z 10-letnim doświadczeniem jakość opieki skoncentrowanej na pacjencie w domu, szpitalu, domu opieki, hospicjum i gabinecie prywatnym itp.

Podkreśl wszelkie inne osiągnięcia, które przyniosły korzyści Twojemu działowi i oczywiście całej organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.