Dlaczego społeczność pielęgniarska jest kluczowa dla społeczności medycznej

Pielęgniarki są istotną częścią społeczności medycznej. W Stanach Zjednoczonych jest ponad 2,5 miliona pielęgniarek, a pielęgniarstwo jest największym pracodawcą w dziedzinie opieki zdrowotnej. Oczekuje się, że w miarę starzenia się społeczeństwa będziemy potrzebować więcej pielęgniarek niż kiedykolwiek, aby obsadzić te dostępne stanowiska. Istnieją dwa powody zwiększonego zapotrzebowania na pielęgniarki. Starzejąca się populacja to taka, która będzie miała większe zapotrzebowanie na opiekę medyczną, a wiele pielęgniarek osiąga wiek emerytalny. W czasach, gdy nauczycielka i pielęgniarka to dwie tradycyjne ścieżki kariery kobiet, wiele pielęgniarek, które osiągają wiek emerytalny, wybierało zawód pielęgniarki. Ponieważ pojawiły się inne kierunki studiów, mniej kobiet decydowało się na podjęcie studiów pielęgniarskich. Jest to nieco równoważone faktem, że wielu mężczyzn wkracza na pole, na którym kiedyś dominowały kobiety. Mężczyźni, skuszeni obietnicą elastycznych grafików i dużym popytem, ​​stanowią rosnącą część społeczności pielęgniarskiej.

Środowisko pielęgniarskie ma zasadnicze znaczenie dla struktury całej społeczności medycznej. Pielęgniarki są odpowiedzialne za dobre samopoczucie pacjenta i muszą nie tylko wydawać leki, ale także rozpoznawać wczesne objawy powikłań, monitorować stan emocjonalny pacjenta i pomagać rodzinie pacjenta w zrozumieniu diagnozy i leczenia choroby.

Znaczenie pielęgniarek w środowisku szpitalnym

Pielęgniarki przechodzą specjalistyczne szkolenie w zakresie monitorowania i oceny stanu zdrowia. Podczas gdy lekarz diagnozuje chorobę lub dolegliwość i wyznacza sposób leczenia, to pielęgniarka jest zaangażowana w realizację tej terapii. Pielęgniarki pracują indywidualnie z pacjentami, monitorując ich parametry życiowe i obserwując wszelkie zmiany ich stanu. Często instynkt pielęgniarki, wyostrzony godzinami pracy, jest pierwszą wskazówką, że pacjent może nie reagować dobrze na leczenie lub może istnieć inny problem.

Pielęgniarka jest zwykle odpowiedzialna za wielu pacjentów na każdej zmianie. Jest odpowiedzialna za upewnienie się, że otrzymają leki i wszelkie inne przepisane zabiegi, a także za pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb i wygodzie. Pielęgniarka jest często łącznikiem między pacjentem i jego rodziną a lekarzem. Pielęgniarka często potrafi w sposób laika wytłumaczyć, co lekarz zdiagnozował i korzystając z wiedzy z lat pracy, pocieszyć pacjenta i członków rodziny.

Znaczenie pielęgniarstwa we wspólnocie

Pielęgniarki są ważną częścią społeczności. Szczególnie w miejscach, w których nie jest obsługiwana, pacjent może otrzymać znaczną część podstawowej opieki od pielęgniarki. Kliniki szczepień i badania przesiewowe to tylko dwa sposoby, w jakie pielęgniarki służą społeczności. Bez pielęgniarek środowiskowych wiele dzieci nie mogłoby uczęszczać do szkoły lub nie widzieć tablicy kredowej, a starsi pacjenci byliby nieświadomi wysokiego ciśnienia krwi lub wysokiego poziomu cholesterolu.

Znaczenie pielęgniarstwa środowiskowego rośnie, ponieważ dla wielu rodzin opieka zdrowotna staje się niedostępna. Pielęgniarki środowiskowe często wdrażają tanie programy, które pozwalają członkom społeczności uzyskać pomoc w odchudzaniu, monitorowaniu ciśnienia krwi lub przeprowadzaniu badań dentystycznych lub okulistycznych dla ich dzieci.

Pielęgniarstwo w warunkach domowych

Pielęgniarki pracujące w domowej opiece zdrowotnej zapewniają swoim klientom cenne usługi. Często osoba starsza nie jest w stanie samodzielnie żyć, ale nie chce rezygnować z samodzielności i udać się do domu opieki. Czasami dziecko chore na chorobę może pozostać w domu, ale wymaga codziennej terapii. W takich sytuacjach pomoc pielęgniarki domowej jest nieoceniona. Pielęgniarka ustala harmonogram, który jest ustalany przez lekarza prowadzącego i odwiedza domy, przeprowadzając terapię, sprawdzając samopoczucie klienta i oceniając pacjenta pod kątem wszelkich dodatkowych potrzeb, jakie mogą mieć.

Wyższy poziom opieki

Jednym z problemów związanych z rosnącymi kosztami opieki zdrowotnej jest brak dostępu do lekarzy. Wiele pielęgniarek kontynuuje swoją edukację w sposób, który pomaga całej społeczności medycznej. Dyplomowana pielęgniarka, która uzyskała tytuł licencjata, może kontynuować naukę w jednym z wielu oddziałów szkoły podyplomowej. Po specjalizacji ukończy jako pielęgniarka i specjalizuje się w położnych i porodach, zdrowiu społecznym, opiece rodzinnej lub anestezjologii. Chociaż poziomy nadzoru różnią się w zależności od stanu, pielęgniarka zazwyczaj pracuje pod nadzorem lekarza.

Podczas gdy pielęgniarka musi pracować pod okiem lekarza, ma dużą autonomię. To nie jest sytuacja e pielęgniarka jest bezpośrednio nadzorowana. Lekarz jest dostępny na konsultacje i może czasami przeglądać wykresy i diagnozy, ale pielęgniarka może zlecać badania, kierować pacjentów do specjalistów i ma uprawnienia do przepisywania. Pielęgniarki podniosły poziom opieki oferowanej w wielu biednych i wiejskich społecznościach. Pozwalają także szpitalowi obniżyć koszty poprzez świadczenie usług, które w przeszłości były oferowane tylko przez lekarza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.