Dlaczego warto zmieniać pracę?

Zmiana pracy jest obecnie dla wielu ludzi czymś naturalnym. Specjaliści ciągle zmieniali firmy, szukając lepszego miejsca do pracy. Ale ich obowiązki nadal pozostają takie same. Jednak taka rotacja bez zmiany zawodu nie jest w 100% przydatna. Badania psychologiczne wykazały, że człowiek będzie miał większe szanse na odniesienie sukcesu, jeśli zmieni zawód raz na 5 – 7 lat. W ten sposób zdobędzie nową wiedzę i doświadczenie oraz nauczy się radzić sobie z nowymi niecodziennymi zadaniami.

Nawet jeśli stworzyłeś dynamiczny plan rozwoju swojej kariery od urzędnika do kierownika wyższego szczebla w danej firmie, nowe obowiązki nie zastępują starych, ale są po prostu dodawane do istniejących. Innymi słowy, nie zmieniasz swojej działalności – ale sfera Twojej odpowiedzialności staje się szersza. W rzeczywistości osoba nadal pracuje w tym samym obszarze zawodowym. Może to być paradoksalne, ale po kilku latach od złożenia CV sprzedażowego jest bardziej prawdopodobne, że stracisz swoje kompetencje sprzedażowe niż je zdobędziesz lub poprawisz. Masz dość rutynowej pracy; wypełniasz swoje obowiązki mechanicznie, bez zapału i entuzjazmu. Dlatego psychologowie sugerują zmianę treści pracy, a nie jej miejsce. Menedżerowie zasobów ludzkich wciąż popełniają ten sam błąd: szukają kandydatów z co najmniej rocznym doświadczeniem. Nie biorą pod uwagę przeszkolonych specjalistów ani osób, które nie mają doświadczenia w danej dziedzinie. Nie biorą pod uwagę, że niedoświadczeni kandydaci mają znaczną przewagę nad ekspertami: nie mają profesjonalnych pieczątek / klisz, są gotowi do doskonalenia się, są szczerze zainteresowani nową pracą i innymi osobami.

Obecnie coraz więcej osób zmienia swoją specjalizację. Psychologia społeczna definiuje to zjawisko jako reorientację zawodową. Przede wszystkim dotyczy to młodych ludzi. Osoby starsze mają mniej elastyczne myślenie – na ich życie zawodowe wpływają powszechne stereotypy i stawiają sobie zbyt wysokie wymagania. Osoby powyżej 35. roku życia boją się ryzyka. Nawet jeśli jego życiowym marzeniem było zostanie dyrektorem firmy produkującej samochody, nie będzie musiał pisać CV. Idea przekwalifikowania kardynalnego wydaje się bezsensowna, a nawet nieostrożna dla osób starszych. Większość z nich nie może sobie pozwolić na to, że nie chcą poświęcać czasu i pieniędzy na zdobycie drugiego wykształcenia. Dwie kategorie stanowią wyjątek od tego stwierdzenia. To gospodynie domowe, które mają dorosłe dzieci, a teraz mogą swobodnie podejmować swoją karierę. Inną kategorią są żołnierze w stanie spoczynku. Obie grupy napotykają na wiele obiektywnych i psychologicznych trudności. Psychologowie przyznają, że tylko nieliczne osoby o określonym temperamencie są w stanie gwałtownie zmienić swoje życie zawodowe. Umiejętność podejmowania rozsądnego ryzyka w życiu zawodowym – to główny czynnik sukcesu. Wręcz przeciwnie – strach przed zmianami lub porażką hamuje Twój sukces. Zawsze będziesz mieć dobrze płatną pracę, jeśli nauczysz się traktować studia i zmianę pracy jako naturalny element swojego życia zawodowego. Znany amerykański biznesmen, autor kilku książek z zakresu psychologii biznesu, napisał: „Nie warto trzymać się swojego podstawowego powołania, aby otrzymać złoty zegarek na emeryturze”. Pomyśl, może nadszedł czas, abyś przestał wysyłać swojemu nauczycielowi życiorys z jednej szkoły do ​​drugiej i rozważyć lepszy wybór.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.