Dyplom GED lub General Education

Dyplom GED lub General Education Diploma jest czasami nazywany również programem General Education Development. Podstawą GED jest seria testów w celu ustalenia, czy został osiągnięty minimalny poziom biegłości. Nie są to trudne testy, ale wymagają szerokiego zrozumienia różnych przedmiotów.
Obecnie najbardziej preferowaną opcją może być nauczanie na odległość. Jest to niedrogi sposób na zdobycie GED i określenie poziomu umiejętności niezbędnych do zdania egzaminów GED. Niestety są firmy, które oferują skróty do prawie każdego rodzaju edukacji. Obietnice uzyskania stopni naukowych, doktoratów, a nawet dyplomów ukończenia szkoły średniej są dostępne za odpowiednią cenę. Firmy te zajmują się sprzedażą skrótów, które są naprawdę fałszywymi danymi uwierzytelniającymi. Fałszywe dyplomy i bezwartościowe transkrypcje to rozwijająca się branża z eksplozją informacji znalezionych w Internecie.

W większości przypadków GED – termin oznaczający ogólną ocenę rozwoju edukacji – jest jedynym oficjalnym „dyplomem”, który ma wartość i ma znaczenie dla dorosłych, którzy nigdy nie ukończyli szkoły średniej. Są wyjątki. Wiele osób zostało oszukanych lub oszukanych obietnicami fałszywych certyfikatów. Te młyny dyplomowe to nic innego jak drukarka, oprogramowanie i plan marketingowy.

Rzeczywistość jest jednak taka, że ​​wiele firm w takim stopniu nie sprawdza się w przeszłości osoby. Dotyczy to zwłaszcza miejsc pracy znajdujących się poniżej 50% ogólnej siatki płac. Niedawno doszło do wysypki na wysokim szczeblu prezesów biznesowych, wiceprezesów, którzy używali fałszywych referencji, aby uzyskać swoje stanowiska. Jeśli duże korporacje płacące ogromne pensje tego typu ludziom nie sprawdzają ich, jak głęboko myślisz, że sprawdzą twoją troy?

Jednak przyszłość nie jest ustalona. Chociaż można uciec bez solidnych dowodów edukacyjnych, przyszłość może być znacznie inna. Za kilka lat możliwe będzie, że firmy będą mogły sprawdzić historyczne dane online, a wtedy wszystkie stopnie telefoniczne staną się oczywiste.

Najlepszym rozwiązaniem jest solidne wykształcenie bez względu na to, ile wysiłku może to wymagać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.