Dyskryminacja i nękanie w miejscu pracy

Australijskie ustawodawstwo federalne i stanowe stanowi, że bezprawna dyskryminacja ma miejsce, gdy grupa ludzi, jednostki są traktowane mniej przychylnie niż jakakolwiek inna osoba lub grupa ludzi ze względu na ich pochodzenie etniczne, rasę, kolor skóry, płeć, stan cywilny, wiek lub niepełnosprawność, religię i odniesienia seksualne , czy jesteś członkiem związku zawodowego i masz jakąkolwiek inną cechę określoną w przepisach dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji lub praw człowieka.

Dyskryminacja i molestowanie w miejscu pracy mogą wystąpić w:
· Zatrudnienie i dobór personelu.
· Szkolenie i rodzaj oferowanego szkolenia.
· Rozważanie przeniesienia, promocji lub zwolnienia.
· Warunki w miejscu pracy.

Co definiuje się jako bezprawne nękanie?
Zgodnie z ustawodawstwem stanowym i federalnym Australii bezprawne nękanie może mieć miejsce, gdy osoba jest poniżana ze względu na swoją rasę lub zastraszana i obrażana ze względu na kolor skóry, pochodzenie etniczne lub jakąkolwiek inną określoną cechę w ramach przepisów dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji lub praw człowieka.

Molestowanie w miejscu pracy może obejmować takie zachowania, jak:
· Wysyłanie listów, notatek lub e-maili o charakterze jednoznacznie seksualnym lub sugestywnym.
· Wyrażanie uwłaczających szyderstw lub komentarzy na temat religii lub rasy. opowiadanie obraźliwe Robienie żartów na temat określonych grup rasowych.
· Wyświetlane plakaty przedstawiające nagość lub pornografię.
· Zadawanie pytań dotyczących życia seksualnego lub osobistego.

Charakter molestowania i / lub dyskryminacji.
Bez względu na powagę incydentu, czy będzie to jednorazowe, czy długotrwałe i długotrwałe, nadal będzie oceniane jako nękanie lub dyskryminacja. Jeśli pozostawi się je bez kontroli, ciągłe nękanie osłabi motywację i zdolność osoby lub grupy do wpływania na ogólne wyniki jej pracy.

Jednak brak jakichkolwiek formalnych lub ustnych skarg niekoniecznie oznacza, że ​​nękanie lub dyskryminacja nie mają miejsca. W wielu przypadkach osoba lub grupa prześladowana lub dyskryminowana nie będzie narzekać ani zgłaszać incydentu w przekonaniu, że zostanie uznana za skrzydłowych lub incydent jest zbyt trywialny. W większości przypadków ofiarom molestowania lub dyskryminacji w miejscu pracy brakuje wiary we własne możliwości i obawia się zemsty lub, co gorsza, zwolnienia.

Wrogie środowisko pracy
Jako pracodawca musisz być również świadomy swoich obowiązków, aby środowisko pracy było bezpieczne przed kulturą molestowania seksualnego lub rasowego. Obie są uważane za WROGIE. Przykładem potencjalnego wrogiego środowiska pracy może być pokazywanie nagich lub pornograficznych materiałów, przekleństwa i wulgarne rozmowy, żarty na tle rasowym lub seksualnym.

Czego nie można sklasyfikować jako molestowanie lub dyskryminację.
Należy jednak pamiętać, że komentarzy i porad udzielanych przez przełożonych, kolegów z pracy i kierowników na temat wyników pracy lub zachowania jednostki lub grupy w pracy nie należy mylić z molestowaniem lub dyskryminacją w miejscu pracy.
Informacje zwrotne podczas normalnych ocen wyników i spotkań dotyczących wydajności pracy zawsze będą uważane za stresujące i w niektórych przypadkach będą miały wpływ na dobre samopoczucie ocenianej osoby lub grupy. Jednak kierownicy i przełożeni powinni zawsze pamiętać o tych obawach i dokonywać wszelkich niezbędnych ocen z wyczuciem, nie unikając konieczności przekazywania pełnych i szczerych informacji zwrotnych swoim pracownikom.

Co to jest zastraszanie w miejscu pracy?
Pochodzące z Departamentu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ACTUQ / QCCI / Qld Govt, twierdzą, że zastraszanie w miejscu pracy to „powtarzające się mniej korzystne traktowanie osoby przez inną osobę lub inne osoby w miejscu pracy, co może być uznane za nierozsądną i niewłaściwą praktykę w miejscu pracy. obejmuje zachowanie, które onieśmiela, obraża, poniża lub poniża pracownika ”.

Osoby znęcające się wykorzystają swój status lub pozycję w firmie lub firmie, aby atakować zarówno mężczyzn, jak i kobiety za pomocą swoich praktyk zastraszania. Znęcanie się może obejmować zarówno oczywistą napaść słowną lub fizyczną, jak i bardzo subtelne znęcanie się psychiczne.

To zachowanie obejmuje:
· Molestowanie psychiczne. (gry umysłowe)
· Wykluczanie lub izolowanie docelowych pracowników.
· Przydzielanie niemożliwych zadań lub miejsc pracy wybranym pracownikom.
· Przemoc fizyczna lub słowna.
· Niedogodności dla wybranych pracowników przez celową zmianę grafików pracy i zmian.
· Wrzeszcz i wrzeszcz w obraźliwy język.
· Zastraszanie
· Celowe osłabianie wydajności pracy poprzez ukrywanie ważnych informacji o pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.