Kariera lekarza transkrypcji może być właśnie tym, co zamówił lekarz

Kariera Medical Transcriptionists może się dobrze opłacić tym, którzy chcą zaktualizować swoje szkolenie zawodowe. Ponieważ tysiące miejsc pracy są zlecane na zewnątrz i wysyłane za granicę w każdym sektorze, dla tych, którzy mają szczęście znaleźć się w szeregach zatrudnienia jako transkrypcje medyczne, przewiduje się, że sektor ten będzie rósł szybciej niż średnia dla wszystkich miejsc pracy do 2013 r. Popyt na usługi transkrypcji medycznej będzie napędzane przez rosnącą i starzejącą się populację. Starsze grupy wiekowe otrzymują więcej badań, zabiegów i procedur, które wymagają dokumentacji. Wysoki poziom popytu na usługi transkrypcji będzie również podtrzymywany przez ciągłe zapotrzebowanie na dokumentację elektroniczną, którą można łatwo udostępniać usługodawcom, płatnikom będącym stronami trzecimi, organom regulacyjnym, konsumentom i systemom informacji zdrowotnej.

Coraz większa liczba transkrypcji medycznych będzie potrzebna do identyfikowania rozbieżności w raportach medycznych, poprawiania dokumentacji pacjentów i edytowania dokumentów z systemów rozpoznawania mowy. Rosnące zapotrzebowanie na znormalizowane zapisy powinno skutkować szybkim wzrostem zatrudnienia w gabinetach lekarskich, zwłaszcza w gabinetach lekarskich w dużych grupach. W 2004 r. Specjaliści ds. Transkrypcji medycznej mieli silną reprezentację w zatrudnieniu, zatrudniając około 105 000 osób. Około 4 na 10 pracowało w szpitalach, a 3 na 10 w gabinetach lekarskich. Inni pracowali dla usług wsparcia biznesowego; laboratoria medyczne i diagnostyczne; ośrodki opieki ambulatoryjnej; i gabinety fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych i logopedów oraz audiologów. Metody wynagradzania osób dokonujących transkrypcji są różne. Niektórzy są opłacani na podstawie liczby godzin pracy lub liczby transkrybowanych wierszy. Osoby o wyższych dochodach mogą spodziewać się więcej niż 20 dolarów za godzinę.

Warunki pracy, których niektórzy mogą pozazdrościć, są tym, z czym spotyka się wielu medycznych transkrypcji. Profesjonalny transkrypcja może spodziewać się pracy w wygodnych warunkach, takich jak szpitale, gabinety lekarskie, biura transkrypcji, kliniki, laboratoria, biblioteki medyczne, rządowe placówki medyczne lub ich własne domy. Wielu transkrypcji medycznych pracuje zdalnie z domowych biur jako pracownicy lub podwykonawcy szpitali i usług transkrypcji lub jako samozatrudnieni, niezależni wykonawcy.

Wielu transkrypcji medycznych pracuje standardowo 40 godzin tygodniowo. Osoby pracujące na własny rachunek transkrypcji medycznej częściej pracują w nieregularnych godzinach – w tym w niepełnym wymiarze godzin, wieczorami, w weekendy lub na wezwanie o dowolnej porze. Przyszłość zawodów medycznych transkrypcji wydaje się być zdrowa i świetlana i nie wykazuje żadnych spadków liczby zapisów w dającej się przewidzieć przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.