Niedobory sił zbrojnych sojuszników stanowią problem

Brak pracowników w wielu krajach jest główną przeszkodą dla systemów opieki zdrowotnej, ponieważ starają się one skutecznie reagować na choroby przewlekłe, ptasią grypę i inne wyzwania, zgodnie z niedawnym raportem Światowej Organizacji Zdrowia.

Stany Zjednoczone są również dotknięte tym niedoborem. Ostre niedobory personelu występują w pokrewnych zawodach medycznych, takich jak technika medyczna i terapia oddechowa. Nie ma wystarczającej liczby tych lekarzy, aby poradzić sobie z regularnym przepływem potrzeb pacjentów, które muszą być zaspokojone.

Niepokojące jest również zagrożenie, jakie stwarza bioterroryzm i dodatkowe wymagania, jakie takie działania nakładają na system, który już jest obciążony. Gdyby takie zdarzenie miało miejsce, technicy laboratoryjni i terapeuci oddechu byliby bardzo poszukiwani. Konieczne byłyby testy laboratoryjne, aby określić, w jaki sposób poszkodowani zostali dotknięci, a problemy z oddychaniem musiałyby być leczone przez wykwalifikowanych techników.

Niedobory pielęgniarek wzbudziły ostatnio duże zainteresowanie opinii publicznej. W zależności od zawodów i poziomów, opieka pokrewna jest tak samo duża lub większa niż pielęgniarstwo. Podobnie jak w przypadku pielęgniarstwa, wielu kandydatom do pokrewnych programów zdrowotnych odmawia się przyjęcia z powodu braku wykładowców, ośrodków szkolenia klinicznego i powiązanych zasobów.

Wielu studentów przyciąga karierę w zawodzie medycznym, ale koszty zdobycia wykształcenia stają się coraz bardziej barierą. Finansowanie edukacji przez stany jest najniższe od 25 lat, a wsparcie przypadające na jednego studenta znacznie się zmniejszyło z powodu wzrostu liczby uczniów i inflacji w gospodarce. Całkowite dochody z podatków spadły jako procent majątku państwa.

Innym czynnikiem są zwiększone wydatki na programy Medicaid, które nadal wymagają większej części całkowitego budżetu w każdym stanie.

Aby zaradzić tej sytuacji, Stowarzyszenie Szkół Pokrewnych Zawodów Zdrowotnych współpracuje z kilkoma innymi organizacjami, aby opracować S. 473, ustawę o reinwestycji pokrewnych zawodów medycznych z 2005 r. Oraz H.R. 215, towarzyszącą ustawę. Przedstawiona w Kongresie w 2005 r. Proponowana ustawa ma na celu zapewnienie remedium na problemy pokrewnych pracowników służby zdrowia. Organizacja ostrzega, że ​​jeśli coś nie zostanie wkrótce zrobione, nastąpi alarmujący wzrost zdarzeń niepożądanych dotykających pacjentów z powodu niewystarczającej liczby pokrewnych pracowników służby zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.