Omówienie kariery reklamowej

Przyciąganiem do tej branży są wielomilionowe kampanie i urok otaczający promocję produktów i reprezentowanych przez nią klientów. Według Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/), pracownicy niebędący nadzorcami usług reklamowych i public relations zarabiali średnio 633 USD tygodniowo w 2004 r. Firmy z branży reklamy i public relations organizują reklamy dla innym firmom i organizacjom oraz proponować kampanie promujące zainteresowania i wizerunek ich klientów. Branża ta obejmuje także przedstawicieli mediów, radia, telewizję i Internet. Obejmuje również reklamy graficzne, direct mail, billboardy i inne materialne media. Zapotrzebowanie na wykształconych specjalistów od reklamy rośnie, ponieważ postęp technologiczny daje reklamodawcom więcej możliwości wyboru mediów, w których się reklamują.

Możesz zdobyć dyplom z reklamy w publicznych i prywatnych szkołach wyższych i uniwersytetach, a także w wyspecjalizowanych szkołach technicznych, które oferują programy zawodowe. Szkoły specjalistyczne często oferują dwuletnie programy studiów lub certyfikatów z reklamy. Tradycyjne czteroletnie programy studiów wyższych i uniwersyteckich oferują programy reklamowe na innych kierunkach, takich jak komunikacja, biznes lub programy artystyczne. Większość osób rozpoczynających karierę reklamową będzie musiała posiadać tytuł licencjata z wykształceniem humanistycznym. Stopnie licencjackie nie są wymagane na stanowiskach na poziomie podstawowym w dziale kreatywnym. Na przykład asystenci dyrektorów artystycznych zwykle potrzebują co najmniej dwuletniego dyplomu w szkole artystycznej lub projektowej. Chociaż asystenci copywriterzy nie potrzebują dyplomu, jego uzyskanie pomaga rozwinąć najwyższe umiejętności komunikacyjne i umiejętności wymagane w tej pracy. Podstawowe stanowiska w branży obejmują zarządzanie kontami, koordynatora mediów lub badania rynku. Praktyki w połączeniu z wykształceniem pomogą Ci znaleźć pracę po ukończeniu studiów. Ukończenie stażu jest często koniecznym wymogiem dla wielu firm reklamowych. Oprócz stażu, praca na kursach z zakresu marketingu, projektowania, statystyki i księgowości może pomóc w przygotowaniu się do pracy w tej dziedzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.