Postępy w technologii informacyjnej prowadzą do wzrostu zatrudnienia

Branża informatyczna (IT) jest dobrze znana z tego, że przeżywa bóle rozwojowe związane z postępem technologicznym, który jest podstawą samej dziedziny. Postęp technologiczny, choć jest konieczny, często zmusza informatyków do skupienia się na określonej dziedzinie wiedzy specjalistycznej w celu zaspokojenia specjalistycznych potrzeb różnych branż. Ten nowo odkryty nacisk na specjalizację doprowadził do stworzenia nowych stanowisk w branży IT, a ekspansja skutkowała dywersyfikacją miejsc pracy.

Nie tak dawno menedżerowie i administratorzy IT byli odpowiedzialni za wszystkie aspekty systemów danych firmy, w tym za rozwój, dostępność, przechowywanie i bezpieczeństwo. Te wschodzące gwiazdy ery komputerów były często samodzielnie odpowiedzialne za utrzymanie systemów, na których polegały firmy. Dla wielu pozwolono na bezkosztowe rządzenie zakupem oprogramowania i sprzętu z jednym wymogiem, aby wszystkie systemy nadal działały płynnie i skutecznie. Większe organizacje często miały wewnętrznych administratorów IT, którzy pracowali razem z pracownikami firm świadczących usługi wdrożeniowe. Zewnętrzni agenci byli niezbędni do utrzymania ogromnych instalacji IT, a ich firmowe odpowiedniki służyły do ​​przekazywania kierownictwu informacji o zakupionych systemach w przystępny i zrozumiały sposób.

Obecnie większość małych i średnich firm działa całkowicie wewnętrznie. Nawet większe organizacje ograniczają outsourcing personelu do absolutnego minimum, woląc zatrudniać wyspecjalizowanych stałych pracowników do obsadzania stanowisk, które kiedyś były obsadzane przez siłę roboczą dostarczoną przez inną firmę. Menedżerowie IT wyższego szczebla częściej mają duże wykształcenie biznesowe i doświadczenie, podczas gdy ich podwładni mogą być ekspertami w zakresie oprogramowania, sprzętu lub bezpieczeństwa infrastruktury IT, ale rzadko wszyscy trzej. Ponieważ fałszowanie i kradzież danych stały się głównym problemem w ostatnich latach, rynek pracy samych pracowników zajmujących się bezpieczeństwem danych znacznie się rozwinął.

Gdy wkraczamy w przyszłość technologii informatycznych, trend na wyspecjalizowaną siłę roboczą w sektorze IT będzie prawdopodobnie kontynuowany. Nawet instytucje edukacyjne zaczynają dostrzegać tę ekspansywną dywersyfikację i obecnie można znaleźć programy studiów informatycznych z naciskiem na nawet najbardziej niejasne aspekty branży. Chociaż początek ery komputerów z pewnością spowodował redukcję wielu stanowisk w ogólnej sile roboczej, waga jego własnej złożoności może przynieść nowe pozycje, które mogą zrównoważyć te straty w miarę postępów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.