Pozytywne podejście do trudnych pytań

Jako Konsultant Kariery pracuję z klientami nad wszystkimi narzędziami i technikami potrzebnymi do odniesienia sukcesu w poszukiwaniu pracy – w tym umiejętnościami prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Jedną rzeczą, którą zauważyłem przez lata, jest to, że kandydaci często są „uwięzieni” w niektórych pytaniach podczas rozmowy kwalifikacyjnej, które mają na celu skłonienie ich do powiedzenia czegoś negatywnego lub zadającego sobie pytanie (co zazwyczaj prowadzi do odrzucenia). W rzeczywistości osoby poszukujące pracy nie zdają sobie nawet sprawy, jak wiele negatywnych odpowiedzi brzmi podczas rozmów kwalifikacyjnych! Dlatego instruuję wszystkich moich klientów, aby „nigdy nie mówili nic negatywnego ani niczego, co mogłoby zostać odebrane jako negatywne!” Kandydaci mogą uniknąć dyskwalifikacji, podając wszystkie odpowiedzi w sposób pozytywny (lub przynajmniej neutralny).

Poniżej przedstawiono niektóre z najczęściej zadawanych pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wraz z sugerowanymi sposobami udzielania odpowiedzi. Ważne jest, aby kandydaci do pracy ćwiczyli te odpowiedzi, dopóki nie będą w stanie skutecznie odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Dlaczego chcesz tu pracować? Jak możesz pomóc naszej firmie? Dlaczego powinniśmy się tobą interesować?
Odpowiedź jest zawsze oparta na informacjach, które wcześniej zbadałeś na temat firmy i jej potrzeb.

Gdybyś wybierał kogoś do tej pracy, jakiego rodzaju osobę byś wybrał?
Odpowiedź brzmi: ogólnie określ swoje ogólne kwalifikacje, nie będąc zbyt „oczywistymi”. Pomiń szczegóły.

Gdybyś mógł mieć jakąś pracę, którą chciałbyś w tej firmie?
Odpowiedź ma związek z najbardziej ogólnym opisem pracy – NIE SZCZEGÓLNYM TYTUŁEM.

Jakie masz słabości w tej pracy?
PYTANIE Pułapka. Nigdy nie mów nic negatywnego! Odpowiedzią jest zastanowienie się przez chwilę, a następnie stwierdzenie, że nie możesz wymyślić żadnych słabych punktów, które zagroziłyby twojemu wykonywaniu tej pracy; lub negatywnie wpłynąć na wykonywanie obowiązków służbowych.

Czego oczekujesz od tej pracy, której nie dostałeś w obecnej / poprzedniej pracy?
PYTANIE Pułapka. Nie mów nic negatywnego. Powiedz, że Twoje obecne / poprzednie miejsca pracy spełniły lub przekroczyły Twoje oczekiwania. Na nowym stanowisku chciałbyś mieć szersze obowiązki i wnieść większy wkład.

Jak widzisz tutaj swoją przyszłość?
Spodziewałbym się, że będę wnosił wkład na wyższych szczeblach iz czasem będę miał większą odpowiedzialność.

Czy rozważasz teraz inne stanowiska?
PYTANIE Pułapka. Po prostu powiedz „tak”.

Jak wypada ta możliwość?
Z tego, co do tej pory słyszałem, bardzo przychylnie… i chciałbym dowiedzieć się więcej.

Na jakie inne firmy / możliwości patrzysz teraz?
Jestem pewien, że potrafisz to docenić, ale nie mogę nic powiedzieć, ponieważ nadal prowadzę rozmowy z tymi firmami. Muszę chronić ich prywatność, tak jak chroniłbym Twoją firmę w podobnych okolicznościach.

Jakie są Twoje krótko- i długoterminowe cele?
Krótki zasięg: zapewnienie odpowiedniego nowego stanowiska, na którym będę mógł wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie w celu zwiększenia produktywności i rentowności firmy.
Daleki zasięg: przejmij większą odpowiedzialność i z czasem wpłacaj większy wkład dla mojego pracodawcy.

Co Cię motywuje?
Skoncentruj odpowiedź na swoich podstawowych wartościach, a także na wartościach i priorytetach firmy, z którą rozmawiasz (które powinieneś był zidentyfikować podczas wstępnych badań).

Co zrobiłeś, aby poprawić się w ciągu ostatniego roku?
Porozmawiaj o rozwoju zawodowym, programach szkoleniowych, programach nauczania, studiach w swojej dziedzinie, szkoleniach w miejscu pracy, rozwijaniu umiejętności, odpowiednich przeczytanych książkach itp.

Jak spędzasz swój wolny czas?
Powiedz coś nieszkodliwego, apolitycznego i nieszkodliwego. (czytanie, ćwiczenia, podróże, projekty domowe, ogrodnictwo, zajęcia rodzinne, projekty domowe itp.)

Opowiedz mi o swoim zdrowiu.
Moje zdrowie jest doskonałe.

Gdybyś mógł przeżyć ostatnie 15 lat, jakie zmiany byś wprowadził?
Nic nie jest idealne, ale ogólnie powiedziałbym, że jestem bardzo zadowolony z tego, jak rozwinęło się moje życie i kariera – więc nie wprowadzałbym żadnych znaczących zmian.

Opowiedz mi o swoim największym osiągnięciu / rozczarowaniu w swoim życiu.
Podaj jeden osobisty przykład (na przykład spotkanie ze współmałżonkiem i ślub, ukończenie college’u i ukończenie szkoły wyższej lub zaoszczędzenie na zakup pierwszego domu itp.). Następnie opowiedz swoją najlepszą historię sukcesu zawodowego. Jeśli chodzi o rozczarowanie, podaj odpowiedź podobną do powyższej, sugerując, że „ogólnie rzecz biorąc, powiedziałbym, że jestem bardzo zadowolony z tego, jak rozwijało się moje życie i kariera, więc naprawdę nie przychodzą mi do głowy żadne większe rozczarowania . ”

Co najbardziej lubisz najmniej w swojej ostatniej pracy?
PYTANIE Pułapka. Nigdy nie mów nic negatywnego!

Następnie powiedz, że chociaż każda praca wiąże się z wyzwaniami, miałeś szczęście uczyć się i rozwijać zawodowo na każdym z zajmowanych stanowisk.

Na ostatnim stanowisku, ile pracy wykonywałeś samodzielnie, a ile jako członek zespołu? Co podobało Ci się bardziej?
Mów o swojej elastyczności i zdolności adaptacji – zdolności do pracy w dowolnym trybie, który wydaje się odpowiedni do sytuacji. Wyjaśnij, że byłeś równie skuteczny w zespołach lub pracujesz niezależnie, zgodnie z każdym przypadkiem. Lubisz jedno i drugie; chodzi bardziej o to, co będzie najlepsze dla projektu i firmy w tym czasie.

Jakie są najtrudniejsze problemy, z którymi spotkałeś się w swojej poprzedniej pracy? Jak je rozwiązałeś?
Opowiedz dwie lub więcej wcześniej przygotowanych historii o osiągnięciach. Utrzymuj to POZYTYWNE!

Czy kiedykolwiek sugerowałeś kierownictwu wyższego szczebla? Co się stało?
Powiedz tak.” Opowiedz kilka historii o osiągnięciach i wynikach, w których pozytywnie wpłynąłeś na kierownictwo wyższego szczebla.

Jak myślisz, co kierownictwo mogło zrobić na twoich poprzednich stanowiskach, abyś działał efektywniej jako pracownik?
PYTANIE Pułapka. Nigdy nie mów nic negatywnego! Powiedz, że pracodawca był bardzo dobry w zapewnianiu zasobów i wsparcia na twoim stanowisku i że nie masz na to żadnych skarg.

Co powstrzymało cię przed szybszym i dalszym rozwojem kariery?
PYTANIE Pułapka. Nigdy nie mów nic negatywnego! Stan: „Nie wiem, co mogło sprawiać wrażenie, że jestem niezadowolony z postępów i tempa mojej kariery. Jestem bardzo zadowolony z tego, na jakim etapie mojego życia jest moja kariera. Jednak jestem gotowy na większe wyzwania ”.

Co jeszcze powinniśmy o Tobie wiedzieć?
Opowiedz jeszcze jedną lub dwie historie o swoich najlepszych osiągnięciach. Możesz również powtórzyć, jak dobrze pasujesz do tej możliwości i jak bardzo jesteś zainteresowany pracą.

Opowiedz mi o najlepszym / najgorszym szefie, jakiego kiedykolwiek miałeś.
PYTANIE Pułapki: Nigdy nie mów nic negatywnego! Powiedz, że chociaż każdy szef był inny, to z każdym wydajnie pracowałeś i nauczyłeś się czegoś od każdego z nich. (Przygotuj się na podanie kilku przykładów tego, czego się nauczyłeś).

Każdy lubi krytykować. Co ludzie cię krytykują?
PYTANIE Pułapka. Nigdy nie mów nic negatywnego! Powiedz, że nie przychodzi Ci do głowy żadna krytyka, którą otrzymałeś od kolegów w pracy. Oczywiście były obszary wymagające rozwoju – na przykład kiedy przełożeni przekazaliby Ci Twoją „opinię pracowniczą” i mogli zasugerować ulepszenia. Powiedz, że zawsze traktowałeś tego rodzaju sugestie poważnie i podjąłeś kroki w celu wprowadzenia żądanych ulepszeń i że dzięki temu jesteś silniejszy jako profesjonalista. (Podaj przynajmniej jeden przykład).

Każdy ma irytację. Jakie są Twoje?
PYTANIE Pułapka. Nigdy nie mów nic negatywnego! Odwróć to pytanie, mówiąc o swoich wysokich standardach zawodowych. Twoje jedyne „irytujące zwierzaki” są ze sobą – na przykład forsowanie się i nieakceptowanie przeciętności – lub to, jak zawsze starasz się osiągnąć swój pełny potencjał w pracy itp.

Jaki jest Twój styl przywództwa?
Mów o swojej elastyczności i zdolności adaptacji – zdolności przewodzenia w dowolnym trybie, który wydaje się odpowiedni w danej sytuacji. Wyjaśnij, że chodzi bardziej o to, jakie podejście będzie najlepsze dla projektu i firmy w tym czasie. Podaj przykład lub dwa, demonstrując różne style przywództwa, wykorzystując swoje historie osiągnięć.

Czy jesteś mobilny geograficznie? (lub) Czy chcesz poświęcić dużo więcej czasu?
Poproś o wyjaśnienie – co dokładnie ma na myśli ankieter? Następnie, zgodnie z ich odpowiedzią, powiedz „to nie byłby żaden problem” lub powiedz „chciałbyś się nad tym zastanowić i skontaktować się z nimi w ciągu 24 godzin”.

Nie masz doświadczenia / przygotowania na to stanowisko. Jak mogłeś sobie z tym poradzić?
Powiedz, że jesteś zdezorientowany ich komentarzem, że masz pewność, że masz doświadczenie i doświadczenie na tym stanowisku oraz że bardzo dobrze pasujesz do zakresu obowiązków. Zapytaj, co szczególnie ich dotyczy w twoim pochodzeniu; czego brakuje w twoim doświadczeniu? (Czasami osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną po prostu cię sprawdza). W razie potrzeby określ ponownie swoje kwalifikacje, wiążąc historie swoich osiągnięć z wymaganiami pracodawcy.

Masz zbyt wysokie kwalifikacje na to stanowisko, prawda? (nawet jeśli masz nieco zbyt wysokie kwalifikacje)
Stan: Nie – widzę w tej możliwości wiele wyzwań i jestem pewien, że praca byłaby dla mnie niezwykle interesująca. Podaj kilka przykładów tego, co masz na myśli, i porozmawiaj o nowych wymiarach doświadczenia i umiejętności, które wniósłbyś na to stanowisko, prawie tak, jakbyś poszerzał poziom wkładu w tej pracy, czyniąc ją w ten sposób bardziej niż obecnie.

Mamy wszystkie potrzebne informacje. Będziemy w kontakcie.
Przejąć inicjatywę. Zadawaj takie pytania jak: „Na czym stoję? Czy jestem uważany za silnego kandydata? Wolisz, żebym skontaktował się z tobą za dzień lub dwa? Jakie masz ramy czasowe na podjęcie ostatecznej decyzji? Czy mogę jeszcze coś zapewnić, aby ułatwić ten proces? ” itd. Następnie ponownie potwierdź swoje silne zainteresowanie stanowiskiem i przekonanie, że Twoje doświadczenie idealnie pasuje do stanowiska.

Podsumowując, zdecydowanie zalecam przygotowanie się do rozmów kwalifikacyjnych poprzez przestudiowanie i przećwiczenie tych odpowiedzi. Poproś kogoś, aby ci pomógł, wykonując „grę fabularną”, w której twój przyjaciel może być osobą przeprowadzającą rozmowę kwalifikacyjną, a ty możesz odgrywać rolę kandydata do pracy. Zredukujesz swój niepokój, zwiększysz swoją pewność siebie i osiągniesz znacznie lepsze wyniki, jeśli „znasz swoje linie” z wyprzedzeniem! I pamiętaj – nigdy nie mów nic negatywnego podczas rozmowy kwalifikacyjnej!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.