Starzejący się pokolenie wyżu demograficznego tworzą miejsca pracy w służbie zdrowia

Ponad 75 milionów Amerykanów to pokolenie wyżu demograficznego, a wielu z nich osiągnęło wiek, w którym opieka zdrowotna zaczyna być głównym problemem. Osoby z wyżu demograficznego są powszechnie uznawane za pokolenie urodzone między 1946 a 1964 rokiem, chociaż wielu, którzy urodzili się kilka lat przed lub po, kojarzy się z tym imieniem. Pokolenie wyżu demograficznego reprezentuje eksplozję populacji po II wojnie światowej, a ich nieuniknione starzenie się uczyniło świat statystycznie starszym niż kiedykolwiek.

Najstarsze pokolenia wyżu demograficznego mają już sześćdziesiątkę, a ich wiek zaczyna odczuwać w branży medycznej. Początek pokolenia wyżu demograficznego przyniósł bezprecedensowy wzrost liczby szpitali i klinik w latach 1950-1965. Obecnie szacuje się, że obecna liczba placówek opieki nad osobami starszymi, która jest znacznie mniejsza niż liczba istniejących szpitali i klinik, będzie niewystarczające, aby poradzić sobie z dużą liczbą starzejących się wyżu demograficznego. Ponadto pokolenie wyżu demograficznego jest bardziej skłonne do szukania pomocy medycznej niż poprzednie pokolenie. Tam, gdzie rodzice często unikali wizyty u lekarza, osoby z wyżu demograficznego uważają opiekę medyczną za nadrzędne dla ich ogólnego zdrowia i szczęścia.

Końcowym skutkiem tego starzenia się pokolenia w branży opieki zdrowotnej będzie stworzenie z konieczności kilku nowych miejsc pracy. Departament Pracy Stanów Zjednoczonych szacuje, że w ciągu następnych dwóch dekad w branży opieki zdrowotnej nastąpi wzrost znacznie przekraczający średnią w porównaniu ze wszystkimi innymi branżami. Można to bezpośrednio przypisać liczebności tego starzejącego się pokolenia i ich poglądom na opiekę medyczną. W rzeczywistości jest całkowicie możliwe, że w najbliższej przyszłości może wystąpić niedobór pracowników służby zdrowia.

Niedobory kadrowe często powodują wzrost płac – scenariusz, który wydaje się prawdopodobny dla wielu stanowisk w służbie zdrowia. Tylko czas pokaże, czy podaż pracowników będzie w stanie sprostać wymaganiom stawianym branży opieki zdrowotnej przez pokolenie wyżu demograficznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.