Umowy dotyczące miejsca pracy w Australii

Umowa w miejscu pracy (australijska AWA) to indywidualna pisemna umowa dotycząca warunków zatrudnienia między pracodawcą a pracownikiem i / lub pracownikami. Z wyjątkiem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagrodzeń pracowników lub ustaleń dotyczących szkolenia, umowa w miejscu pracy może zastąpić warunki zatrudnienia określone w przepisach stanowych lub terytorialnych, ale australijska umowa w sprawie miejsca pracy musi spełniać australijską normę dotyczącą godziwych wynagrodzeń i warunków.

Australijskie umowy o miejscu pracy, które nie przejdą testu, mogą nadal zostać zarejestrowane, jeśli leży to w interesie publicznym. Miejsce pracy może być objęte istniejącą umową z przedsiębiorstwem określającą warunki powyżej nagrody, co może oznaczać, że umowa o miejscu pracy jest obniżeniem standardowych warunków pracy.

27 marca 2006 r. Weszły w życie nowe ustalenia dotyczące umów o pracę, co oznaczało konieczność przestrzegania odmiennych procedur zawierania umów o miejsce pracy.

Kiedy liberalny rząd federalny, kierowany przez Johna Howarda, ogłosił nowe reformy dotyczące nowych porozumień w sprawie miejsca pracy i warunków pracy, związki zawodowe zatrzasnęły wprowadzenie systemu, twierdząc, że tysiące niewykwalifikowanych i wykwalifikowanych pracowników w całej Australii zostanie zwolnionych na miejscu, bez żadnych kary i prawa, kiedyś dostępne w starym systemie sądów pracy.

Rozmowy w stołówkach w miejscu pracy po decyzji rządu federalnego o wprowadzeniu nowej umowy WorkPlace w 2006 r. Prowadzą do obaw o masowe zwolnienia, utratę wynagrodzeń i warunków zatrudnienia, których większość pracowników nie była zadowolona z przestrzegania. Obawy te urzeczywistniły się pod koniec marca, kiedy pracowników regionalnych zakładów mięsnych zwalniano na miejscu i zastępowano importowaną, tańszą siłą roboczą, dopóki zwalniani pracownicy nie zgodzili się na nowe i znacznie mniej korzystne Porozumienie w sprawie miejsca pracy.

Firma w Australii Południowej natychmiast zwolniła bez uprzedzenia 2 wykwalifikowanych pracowników z wieloletnim doświadczeniem, nie podając powodu ich redukcji, z wyjątkiem twierdzenia, że ​​ci pracownicy nie są już potrzebni.

To początek nowego australijskiego systemu przemysłowego miejsca pracy, ale oznaki niepokoju i zamieszania pracowników pojawiają się w prawie każdym miejscu pracy.

Pracownicy najbardziej dotknięci nowym systemem to niewykwalifikowani i częściowo wykwalifikowani pracownicy. Pracownicy, których można teraz zastępować częściej, za każdym razem, gdy firma jest restrukturyzowana lub usprawniana. Wynagrodzenie i warunki pracy, z wyjątkiem BHP, mogą być teraz negocjowane między pracownikami a pracodawcą. Jednak przedstawiciele związkowi twierdzą, że ten system z pewnością doprowadzi do zastraszania przez niektórych pracodawców, ponieważ wprowadzają oni porozumienie „albo skorzystaj z takiego urlopu, jaki oferujemy”.

Czas pokaże, co wydarzy się w australijskim miejscu pracy, ale niepokojące znaki już teraz powodują, że rządy federalne i stanowe szybko wprowadzają poprawki, aw niektórych przypadkach zmieniają wiele zasad dotyczących miejsca pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.