W CV z budowy zostanie zaprezentowana Twoja wiedza techniczna i kwalifikacje, a także powiązane doświadczenie.

Świat nieustannie poszerza swoje horyzonty, buduje się coraz więcej budynków, a zasady i przepisy stają się coraz ostrzejsze. Twoje CV konstrukcyjne będzie odzwierciedlać Twoje umiejętności techniczne i zaawansowaną wiedzę.

Zasadniczo CV z budowy powinno zawierać Twoje imię i nazwisko, stały adres, numery telefonów i adresy e-mail. Poza tym wznowienie budowy powinno zawierać następujące informacje.

Jasno nakreślona kariera i cel pracy, który pokazuje pracodawcy poczucie kierunku.

Twoje CV budowlane powinno zawierać nazwiska wszystkich pracodawców i odpowiadające im stanowiska.

Podaj krótki opis pracodawcy, na przykład tego, co robi, jeśli nie jest dobrze znany.

Podkreśl wszelkie działania społeczności i członkostwo w organizacjach zawodowych.

Wspomnij o wielkości, wartości projektu i liczbie pracowników, którymi zarządzasz.

Twoje CV budowlane powinno zawierać informacje o Twoich rolach i obowiązkach w szczegółowym planowaniu wszystkich etapów budowy, wyposażenia, materiałów, a także pracowników.

Twój kontakt z planistami, geodetami, kupcami, przełożonymi, menedżerami, klientami i innymi podwykonawcami itp.

Podkreśl swoje obowiązki budżetowe i finansowe związane z głównymi projektami, nad którymi pracowałeś.

Twoje CV budowlane powinno zawierać informacje o Twoich obowiązkach w zakresie projektowania i zakupu.

Podkreśl wszelkie nowe procedury, praktyki, procesy i techniki, które ogólnie wprowadziłeś lub opracowałeś w swoim dziale lub organizacji.

Jeśli miałeś obowiązki budżetowe, określ niektóre z ważnych imponujących projektów, nad którymi pracowałeś i czy ukończyłeś projekty w ramach budżetu i na czas oraz osiągnięte osiągnięcia.

Aby wyróżnić wznowienie budowy, wspomnij o swoim wkładzie w redukcję kosztów, poprawę wydajności i produktywności w swoim dziale lub ogólnie w firmie.

Podkreśl wszelkie inne osiągnięcia, które przyniosły korzyści Twojemu działowi i oczywiście całej organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.