Wskazówki dotyczące wznowienia księgowego, aby uzyskać pracę, na którą zasługujesz!

W życiorysie księgowego należy zwrócić uwagę na ważne informacje dotyczące Twojego doświadczenia, umiejętności i wykształcenia w zakresie księgowości. W tym artykule przedstawiono kilka pomysłów, jakich informacji szuka pracodawca.

Zasadniczo CV powinno zawierać Twoje imię i nazwisko, stały adres, numery telefonów i adresy e-mail. Poza tym CV księgowego powinno zawierać następujące informacje:

– Jasno nakreślony cel kariery i pracy, który pokazuje pracodawcy poczucie kierunku.
– Twoje CV powinno zawierać nazwiska wszystkich pracodawców i odpowiadające im stanowiska.
– Podaj krótki opis pracodawcy, np. Tego, co robi, jeśli nie jest dobrze znany.
– Uwzględnij swoje cele zawodowe i wyraź zainteresowanie konkretną pracą, o którą się ubiegasz.
– Wymień co najmniej dwa, a najlepiej nie więcej niż dziesięć punktów, z których każdy opisuje osiągnięcia jako księgowy.
– Wymień wszystkie swoje umiejętności związane z księgowością, które sprawiają, że Twoje CV jest wyjątkowe.
– W odwrotnej kolejności chronologicznej podaj wymagane informacje, takie jak stopień (stopnie) i kierunek studiów, datę ukończenia studiów, uczelnie, na których uczęszczałeś, lokalizację uniwersytetów oraz wszelkie certyfikaty licencji związanych z Twoim stopniem.
– Podkreśl swoje osiągnięcia i wkład w księgowość.
– Zoptymalizuj swoje zdania pod kątem skuteczności i używaj w CV słów zorientowanych na zarządzanie.
– Używaj jak największej liczby słów kluczowych związanych z kontami, nagłówków umiejętności i czasowników określających czynności. Na przykład zarządzanie kontami sprzedaży, fakturami i windykacją, nadzór nad księgowością i personelem administracyjnym, raporty dotyczące bilansu i stanu zarządzania itp.
– Wspomnij, jak w jakikolwiek sposób obniżyłeś koszty i zaoszczędziłeś pieniądze w swoim dziale lub całej organizacji.
– Powiedz, jak poprawiłeś wydajność i produktywność w swoim dziale.
– Podkreśl wszelkie inne osiągnięcia, które przyniosły korzyści Twojemu działowi i oczywiście całej organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.