Życiorys nauczania określi wszystkie Twoje mocne strony i kwalifikacje, pokazując, że jesteś najlepszym wyborem do pracy.

Wznowienie nauczyciela powinno być krótkim dokumentem, w którym przedstawiasz pracodawcy jak najwięcej dowodów, że będziesz dobrym nauczycielem.

Zasadniczo życiorys powinien zawierać Twoje imię i nazwisko, nazwę uczelni i stały adres, numery telefonów i adresy e-mail. Poza tym życiorys nauczania powinien zawierać następujące informacje:

Jasno nakreślona kariera i cel pracy, który pokazuje pracodawcy poczucie kierunku.

Twoje CV powinno zawierać nazwiska wszystkich pracodawców i odpowiadające im stanowiska.

Podaj liczbę pracowników, którymi zarządzasz (jeśli dotyczy).

Podkreśl listę przedmiotów i wiek uczniów, których uczysz.

Wymień niektóre metody nauczania i uczenia się, których używasz, wycieczki terenowe, dyskusje itp.

Wspomnij o swoich obowiązkach w rozwoju programu nauczania.

Podkreśl, w jaki sposób rozwijasz uczniów w umiejętnościach praktycznych, kreatywnych, akademickich i społecznych poprzez zrównoważone programy nauczania.

Wymień wszelkie obowiązki administracyjne w miejscu pracy.

Twoje metody i procedury ustalania i oceniania pracy domowej, pracy na kursach i egzaminów.

Jak przeprowadzałeś ocenę uczniów.

W jaki sposób utrzymujesz relacje z innymi nauczycielami, rodzicami, doradcami, pracownikami socjalnymi itp., Aby poprawić aktywność uczniów.

Wspomnij, jak pracujesz, doradzając i prowadząc uczniów w zakresie osobistych i akademickich problemów i kwestii oraz obowiązków opiekuńczych.

Podkreśl wszelkie dodatkowe zajęcia, które zorganizowałeś, i ich rezultaty.

Podkreśl wszelkie inne osiągnięcia, które przyniosły korzyści Twojemu działowi i oczywiście całej organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.